Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

ㅤㅤ💕꧁༺.Khoa Ngoại ngữ.༻꧂ 💕

Đoàn Khoa

Thông báo triển khai sinh viên tham gia hội thi sinh viên nghiên cứu học thuật eureka

Thông báo triển khai sinh viên tham gia hội thi sinh viên nghiên cứu học thuật eureka

Thông báo triển khai sinh viên tham gia hội thi sinh viên nghiên cứu học thuật eureka

Danh sách sinh viên đăng ký tham gia ngày gala chào đón tân sinh viên ngày 09/09/2019

Danh sách sinh viên đăng ký tham gia ngày gala chào đón tân sinh viên ngày 09/09/2019

Danh sách sinh viên đăng ký tham gia ngày gala chào đón tân sinh viên ngày 09/09/2019

Đoàn khoa ngoại ngữ công bố danh sách các bạn sinh viên được cử đi tham gia lễ khai giảng năm học 2019-2020

Đoàn khoa ngoại ngữ công bố danh sách các bạn sinh viên được cử đi tham gia lễ khai giảng năm học 2019-2020

Đoàn khoa ngoại ngữ công bố danh sách các bạn sinh viên được cử đi tham gia lễ khai giảng năm học 2019-2020

Đăng ký tham gia hoạt động gala chào đón tân sinh viên ngày 09/09/2019

Đăng ký tham gia hoạt động gala chào đón tân sinh viên ngày 09/09/2019

Đăng ký tham gia hoạt động gala chào đón tân sinh viên ngày 09/09/2019

Giới thiệu nhân sự

Giới thiệu nhân sự

Về việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH liên chi Đoàn Khoa Ngoại ngữ