Đoàn Khoa Ngoại ngữ công bố danh sách các bạn được chọn để tham dự lễ Khai giảng 2019-2020 của Trường vào sáng ngày 09/09/2019, Các bạn có mặt lúc 8h tại Hội trường C, trang phục là đồng phục của trường. Các bạn tham gia tìm gặp bạn Huyền My của lớp 09DHAV3 để ký tên vào danh sách điểm danh. Những bạn tham dự theo danh sách sẽ được cộng 6 điểm rèn luyện và bạn nào có tên trong danh sách mà không tham dự sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện.