Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

ㅤㅤ💕꧁༺.Khoa Ngoại ngữ.༻꧂ 💕

Thông báo cho Giảng viên

Thông báo về việc công bố tên đề tài khoá luận

Thông báo về việc công bố tên đề tài khoá luận

Kính gửi Quý thầy cô và các bạn sinh viên,
Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ trân trọng thông báo về việc công bố tên đề tài khóa luận cho tất cả các sinh viên đang theo học tại khoa sau khi đã được các Hội đồng đánh giá các định hướng. Đây là một bước...

Kế hoạch (cập nhật) về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 11DH năm học 2023-2024

Kế hoạch (cập nhật) về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 11DH năm học 2023-2024

Căn cứ Quy định số 15/QĐ-KNN về việc ban hành Hướng dẫn về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy của Khoa ngoại ngữ ngày 04/10/2022;
Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-DCT về việc ban hành Tiến...

Thông báo về kế hoạch phê duyệt hồ sơ giảng dạy học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Thông báo về kế hoạch phê duyệt hồ sơ giảng dạy học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Nhằm chuẩn bị tốt cho Học kỳ 1 năm học 2023-2024, nay Khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham gia giảng dạy học kì 1 năm học 2023-2024 về việc Ban Chủ nhiệm Khoa phê duyệt hồ sơ giảng dạy giảng dạy...

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công thương TP.HCM làm việc Giám đốc phụ trách nội dung của National Geographic Learning, thành viên của Cengage Learning Asia Pte Ltd

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công thương TP.HCM làm việc Giám đốc phụ trách nội dung của National Geographic Learning, thành viên của Cengage Learning Asia Pte Ltd

Ngày 19/7/2023, Ban chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ tại Trường Đại học Công thương TP.HCM đã tổ chức buổi tiếp và làm việc với đại diện của National Geographic Learning

Danh sách sinh viên giảng viên hướng dẫn thực tập, khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Danh sách sinh viên giảng viên hướng dẫn thực tập, khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Danh sách sinh viên giảng viên hướng dẫn thực tập, khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Danh sách sinh viên giảng viên hướng dẫn thực tập, khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024 ngành Ngôn ngữ Anh

Danh sách sinh viên giảng viên hướng dẫn thực tập, khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024 ngành Ngôn ngữ Anh

Danh sách sinh viên giảng viên hướng dẫn thực tập, khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024 ngành Ngôn ngữ Anh

1 2 3 4 > >>