Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

ㅤㅤ💕꧁༺.Khoa Ngoại ngữ.༻꧂ 💕

Thông báo

Thông báo về điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp (30%) của 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc

Thông báo về điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp (30%) của 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc

Thông báo về điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp (30%) của 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc

Thông báo về việc công bố tên đề tài khoá luận

Thông báo về việc công bố tên đề tài khoá luận

Kính gửi Quý thầy cô và các bạn sinh viên,
Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ trân trọng thông báo về việc công bố tên đề tài khóa luận cho tất cả các sinh viên đang theo học tại khoa sau khi đã được các Hội đồng đánh giá các định hướng. Đây là một bước...

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Kế hoạch cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2022-2023.

Kế hoạch cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2022-2023.

Kế hoạch cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2022-2023

Kế hoạch về việc xét duyệt tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp của các Tổ chấm KLTN

Kế hoạch về việc xét duyệt tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp của các Tổ chấm KLTN

Đảm bảo chất lượng đề tài Khóa luận tốt nghiệp, phù hợp với yêu cầu chuyên môn và định hướng của Khoa;
Đảm bảo tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp phù hợp với chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu nghiên cứu học thuật.

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2023 - 2024

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2023 - 2024.

1 2 3 4 5 > >>