BAN CHỦ NHIỆM KHOA NGOẠI NGỮ
1 Trần Tín Nghị nghitt@hufi.edu.vn Trưởng Khoa
2 Nguyễn Văn Đạt datnv@hufi.edu.vn Phó trưởng Khoa
3 Phạm Ngọc Sơn sonpn@hufi.edu.vn Phó trưởng Khoa
4 Nguyễn Thị Ngọc Trân tranntn@hufi.edu.vn Phó trưởng bộ môn
5 Võ Thị Quỳnh Trang trangvtq@hufi.edu.vn Trưởng bộ môn
GIẢNG VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
1 Nguyễn Thị Kim Anh anhntk@hufi.edu.vn Giảng Viên
2 Lê Vũ Ngân halvn@hufi.edu.vn Giảng Viên
3 Trịnh Thu Hằng hangtt@hufi.edu.vn Giảng Viên
4 Ngô Thị Ngọc Hạnh hanhntn@hufi.edu.vn Giảng Viên
5 Nguyễn Thanh Hiền hiennt@hufi.edu.vn Giảng Viên
6 Lê Thị Ngọc Hiền hienltn@hufi.edu.vn Giảng Viên
7 Ngô Đức Huy huynd@hufi.edu.vn Giảng Viên
8 Tống Thị Huệ huett@hufi.edu.vn Giảng Viên
9 Nguyễn Giang Hương huongng@hufi.edu.vn Giảng Viên
10 Nguyễn Thị Mai Hương huongntm@hufi.edu.vn Giảng Viên
11 Phan Thị Thanh Hương huongptt@hufi.edu.vn Giảng Viên
12 Bùi Thị Hòa hoabt@hufi.edu.vn Giảng Viên
13 Nguyễn Thanh Huyền huyennt@hufi.edu.vn Giảng Viên
14 Lý Công Khanh khanhlc@hufi.edu.vn Giảng Viên
15 Bùi Văn Hát hatbv@hufi.edu.vn Giảng Viên
16 Trần Thị Trang Loan loanttt@hufi.edu.vn Giảng Viên
17 Giang Trúc Mai maigt@hufi.edu.vn Giảng Viên
18 Tôn Nữ Mỹ Nhật nhattnm@hufi.edu.vn Giảng Viên
19 Đặng Thị Hồng Nhung nhungdth@hufi.edu,vn Giảng Viên
20 Trương Thị Như Ngọc ngocttn@hufi.edu.vn Giảng Viên
21 Đinh Văn Sơn sondv@hufi.edu.vn Giảng Viên
22 Võ Thị Thu Thảo thaovtt@hufi.edu.vn Giảng Viên
23 Nguyễn Quang Tiến tiennq@hufi.edu.vn Giảng Viên
24 Trần Thị Quý Thu thuttq@hufi.edu.vn Giảng Viên
25 Nguyễn Minh tunm@hufi.edu.vn Giảng Viên
26 Nguyễn Thị  Xuyến xuyennt@hufi.edu.vn Giảng Viên
27 Lê Hạnh Vy vylh@hufi.edu.vn Giảng Viên
GIẢNG VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG
1 Gịp Tú Anh
anhgt@hufi.edu.vn Giảng Viên
2 Hồng Nguyệt Bình binhhn@hufi.edu.vn Giảng Viên
3 Nguyễn Hồng Hạnh hanhnh@hufi.edu.vn Giảng Viên
4 Trần Quang Huy huytq@hufi.edu.vn Giảng Viên
5 Lưu Thục Huệ huelt@hufi.edu.vn Giảng Viên
6 Huỳnh Tiểu Ngọc ngocht@hufi.edu.vn Giảng Viên
7 Lý Ngọc Loan loanln@hufi.edu.vn Giảng Viên
8 Lê Thị Thanh Trúc trucltt@hufi.edu.vn Giảng Viên
9 Nguyễn Thu Trang trangnt@hufi.edu.vn Giảng Viên
10 Từ Chí Thành thanhtc@hufi.edu.vn
Giảng Viên
CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - KHOA NGOẠI NGỮ
1 Nguyễn Giang Bình binhng@hufi.edu.vn Chuyên viên
2 Nguyễn Thị Thu hantt@hufi.edu.vn Chuyên viên
3 Mai Thị Lệ  Hằng hangmtl@hufi.edu.vn Chuyên viên
4 Đinh Bảo Khoa khoadb@hufi.edu.vn Chuyên viên
5 Trần Ngọc Quỳnh Như nhutnq@hufi.edu.vn Chuyên viên
6 Phạm Thị Tú Oanh oanhptt@hufi.edu.vn Chuyên viên
7 Lê Thị Kim Thanh thanhltk@hufi.edu.vn Chuyên viên
8 Nguyễn Hữu Bích Trâm tramnhb@hufi.edu.vn Chuyên viên
9 Nguyễn Thị Hậu Phương phuongnth@hufi.edu.vn Chuyên viên