Nhằm kịp thời hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại Khoa Ngoại ngữ, BCN Khoa mong muốn nhận được những ý kiến, phản ảnh, thắc mắc để giải đáp hướng dẫn cho sinh viên và đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập. Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến của các bạn qua kênh hỗ trợ online ở link sau đây: