Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

ㅤㅤ💕꧁༺.Khoa Ngoại ngữ.༻꧂ 💕

Tin tức hoạt động

Thông báo về việc công bố tên đề tài khoá luận

Thông báo về việc công bố tên đề tài khoá luận

Kính gửi Quý thầy cô và các bạn sinh viên,
Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ trân trọng thông báo về việc công bố tên đề tài khóa luận cho tất cả các sinh viên đang theo học tại khoa sau khi đã được các Hội đồng đánh giá các định hướng. Đây là một bước...

Kế hoạch cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2022-2023.

Kế hoạch cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2022-2023.

Kế hoạch cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2022-2023

Kế hoạch về việc xét duyệt tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp của các Tổ chấm KLTN

Kế hoạch về việc xét duyệt tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp của các Tổ chấm KLTN

Đảm bảo chất lượng đề tài Khóa luận tốt nghiệp, phù hợp với yêu cầu chuyên môn và định hướng của Khoa;
Đảm bảo tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp phù hợp với chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu nghiên cứu học thuật.

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công thương Tp.HCM thông báo về việc tổ chức Webinar hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ như sau:

Kế hoạch (cập nhật) về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 11DH năm học 2023-2024

Kế hoạch (cập nhật) về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp khóa 11DH năm học 2023-2024

Căn cứ Quy định số 15/QĐ-KNN về việc ban hành Hướng dẫn về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy của Khoa ngoại ngữ ngày 04/10/2022;
Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-DCT về việc ban hành Tiến...

Mã course key - thời hạn làm bài tập online hệ đại học (không chuyên) HK1 đợt 1 năm học 2023 - 2024

Mã course key - thời hạn làm bài tập online hệ đại học (không chuyên) HK1 đợt 1 năm học 2023 - 2024

Mã course key - thời hạn làm bài tập online hệ đại học (không chuyên) HK1 đợt 1 năm học 2023 - 2024

1 2 3 4 5 > >>