Các bạn check tên theo cột STT trong danh sách exel và hình ở trong link xem thông tin trên hình có chính xác không, nếu không chính xác phản hồi về Thầy Khoa (Zalo 0938029070), hạn đến hết ngày 07/05/2024.

Link Hình

Danh sách lượt gọi tốt nghiệp