Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

ㅤㅤ💕꧁༺.Khoa Ngoại ngữ.༻꧂ 💕

Quy định

Hướng dẫn Khoá luận tốt nghiệp

Hướng dẫn Khoá luận tốt nghiệp

Hướng dẫn thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy Khóa 11 của Khoa Ngoại ngữ đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM.

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp

Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp

Quy định về thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy Khóa 11 trở đi của Khoa Ngoại ngữ đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP.HCM.