Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

ㅤㅤ💕꧁༺.Khoa Ngoại ngữ.༻꧂ 💕

Biểu mẫu Giảng viên

 

STT

TÊN BIỂU MẪU – VĂN BẢN

DOWNLOAD

1

Lich trình giảng dạy

Download

2

Mẫu điều chỉnh điểm_lý thuyết

Download

3

Đơn giải trình

Download

4

Biểu mẫu chấm thi hết học phần

Download

5

Biểu mẫu chấm thi hết học phần theo CLO

Download

6

Đề nghị chuyển đổi Giảng viên giảng dạy

Download

7

Danh mục hồ sơ đề nghị khen thưởng bài báo

Download

8

Mẫu bài báo ISI-Scopus cá nhân

Download

9

Mẫu bài báo ISI-Scopus nhóm TG

Download

10

Mẫu bài báo ISSN-ISBN

Download

11

Mẫu Bản cam kết ISI-Scopus

Download

12

Mẫu Biên bản seminar cấp Khoa ISI-Scopus

Download

13

Mẫu đề nghị công tác MOET

Download

14

Mẫu kế hoạch tổ chức

Download

15

Mẫu danh sách chấm điểm rèn luyện

Download

16

Giấy đề nghị SV tham gia công tác xã hội

Download

17

Mẫu kế hoạch thực hiện công tác xã hội

Download

18

DS bàn giao và đánh giá SV tham gia công tác xã hội

Download

19

Mẫu DS sinh viên tham gia đăng ký công tác xã hội

Download

20

Biểu mẫu đề tài cấp Trường

Download

21

Hồ Sơ đề xuất đề tài đặt hàng cấp Trường

Download

22

Giấy đề nghị khen thưởng bài báo

Download

23

Biên bản thống nhất

Download