STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Tốt nghiệp chuyên nghành Lớp học
1 2029170011 PHAN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 30/07/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
2 2029170013 TRẦN ANH DUY Nam 05/11/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
3 2029170014 NGUYỄN HÀN CHÂU GIANG Nữ 06/01/1999 Tỉnh Gia Lai Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
4 2029170304 VŨ THỊ HẰNG Nữ 15/05/1999 Tỉnh Bình Phước Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
5 2029170131 LÊ THỊ KIM HƯƠNG Nữ 10/03/1998 Tỉnh Long An Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
6 2029170157 VŨ THỊ NGỌC Nữ 18/06/1999 Tỉnh Nam Định Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
7 2029170159 LÊ THỊ HUỲNH NHI Nữ 14/06/1999 Tỉnh Quảng Ngãi Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
8 2029170038 MAI VĂN PHÚ Nam 09/11/1999 Tỉnh Tây Ninh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
9 2029170042 ĐẶNG LÊ THU PHƯƠNG Nữ 27/07/1999 Tỉnh Khánh Hòa Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
10 2029170179 MAI THỊ THU THẢO Nữ 19/05/1999 Tỉnh Quảng Ngãi Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
11 2029170196 VÕ THỊ THANH TRINH Nữ 13/12/1998 Tỉnh Đắk Lắk Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
12 2029170065 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý Nữ 31/08/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV1
13 2029170001 PHẠM TRƯỜNG AN Nam 05/10/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
14 2029170007 TRẦN LỰC CƯỜNG Nam 13/11/1999 Tỉnh Đồng Nai Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
15 2029170113 THÁI NGỌC DIỆP Nữ 27/08/1998 Tỉnh Bình Định Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
16 2029170019 ĐẶNG PHI HỌC Nam 19/05/1999 Tỉnh An Giang Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
17 2029170023 HUỲNH THỊ CẨM LINH Nữ 21/02/1999 Tỉnh Bình Định Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
18 2029170146 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN Nữ 13/03/1999 Tỉnh Tây Ninh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
19 2029170034 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHƯ Nữ 21/04/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
20 2029170040 BÙI THỊ THANH PHƯỚC Nữ 08/05/1999 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
21 2029170045 LÊ VĂN THÀNH Nam 03/10/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
22 2029170201 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN Nữ 21/10/1999 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
23 2029170064 LÊ PHẠM PHÚ VINH Nam 05/09/1999 Tỉnh Đồng Tháp Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
24 2029170208 BÙI HOÀNG THẢO VY Nữ 07/04/1999 Tỉnh Tây Ninh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV2
25 2029170311 NGUYỄN PHẠM NGỌC DIỄM Nữ 17/04/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
26 2029170009 PHẠM NGỌC ĐỨC Nam 18/12/1999 Tỉnh Đồng Nai Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
27 2029176487 VÕ DUY DƯƠNG Nam 25/03/1999 Tỉnh Bình Định Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
28 2029175021 TRẦN VÕ KỲ DUYÊN Nữ 18/11/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
29 2029170315 DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH Nữ 27/02/1999 Tỉnh Bến Tre Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
30 2029170148 NGUYỄN THỊ THANH MAI Nữ 09/03/1998 Tỉnh Tây Ninh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
31 2029175051 VÕ LÊ ÁNH NGUYỆT Nữ 28/09/1999 Tỉnh Bình Định Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
32 2029170328 ĐẶNG THỊ THẢO NHI Nữ 29/04/1999 Tỉnh Bến Tre Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
33 2029170326 HÀ BẢO NHI Nữ 10/08/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
34 2029170331 BÀNH PHẠM MINH PHƯƠNG Nữ 04/08/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
35 2029170168 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯƠNG Nữ 14/09/1998 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
36 2029175005 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 10/08/1999 TP. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
37 2029176030 PHẠM NGỌC VY Nữ 30/07/1999 Tỉnh Trà Vinh Ngôn ngữ Anh_ĐH 08DHAV3
38 3022160028 HUỲNH THỊ NGỌC PHÚC Nữ 13/01/1998 Tỉnh Long An Kinh 16CDAV1
39 3022160208 NGUYỄN THỊ KIM NHI Nữ 17/05/1998 Tỉnh Bình Thuận Kinh 16CDAV1
40 3022160348 VỎ THỊ CẨM YẾN Nữ 11/09/1998 Tỉnh Long An Kinh 16CDAV1
41 3022160089 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN Nữ 10/09/1998 Tỉnh Tiền Giang Kinh 16CDAV1
42 3022160401 TRÀ TRẦN ANH NGUYÊN Nữ 07/11/1998 TP. Hồ Chí Minh Kinh 16CDAV1
43 3022160033 TRẦN NGỌC PHƯƠNG QUỲNH Nữ 01/09/1998 TP. Hồ Chí Minh Kinh 16CDAV1
44 3022160080 TRẦN THANH THẢO Nữ 06/08/1998 TP. Hồ Chí Minh Kinh 16CDAV1
45 3022160095 ĐỖ THỊ THẢO Nữ 12/12/1996 TP. Hồ Chí Minh Kinh 16CDAV1
46 3022160400 HOÀNG THỊ THÚY Nữ 21/12/1998 Tỉnh Hà Nam Kinh 16CDAV1
47 3022160300 LƯU THỊ HUỲNH ANH Nữ 20/01/1998 Tỉnh Tiền Giang Tiếng Anh_CD 16CDAV1
48 3022160301 NGUYỄN HUỲNH ANH Nữ 21/12/1998 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 16CDAV1
49 3022160202 NGÔ QUÝ NHƠN Nam 08/05/1998 Tỉnh Bình Thuận Tiếng Anh_CD 16CDAV1
50 3022160325 PHÙNG THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 02/09/1998 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 16CDAV1
51 3022160078 TRẦN VĂN PHƯỚC Nam 07/06/1998 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 16CDAV1
52 3022160082 TRẦN THỊ MỘNG THÙY Nữ 23/10/1998 Tỉnh Tây Ninh Tiếng Anh_CD 16CDAV1
53 3022160064 NGUYỄN THỊ DIỄM Nữ 10/06/1998 Tỉnh Bình Định Kinh 16CDAV2
54 3022160310 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 18/04/1998 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh 16CDAV2
55 3022160023 VÕ THỊ KIM NGÂN Nữ 19/02/1998 Tỉnh Đồng Nai Kinh 16CDAV2
56 3022160065 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Nữ 20/04/1998 Tỉnh Lâm Đồng  Kinh 16CDAV2
57 3022160309 NGUYỄN ĐOÀN THU HIỀN Nữ 13/02/1998 Tỉnh Long An Kinh 16CDAV2
58 3022160008 VŨ HOÀNG LÊ HIỀN Nam 01/06/1997 TP. Hồ Chí Minh Kinh 16CDAV2
59 3022160066 PHẠM THANH DUY Nam 19/07/1998 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 16CDAV2
60 3022160019 VŨ THỊ THẢO MINH Nữ 07/01/1998   Tiếng Anh_CD 16CDAV2
61 3022160802 TRƯƠNG THỊ THÚY NGÂN Nữ 19/06/1998 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 16CDAV2
62 3022170014 LƯƠNG THỊ KHÁNH AN Nữ 29/03/1999 Tỉnh Đồng Tháp Kinh 17CDAV
63 3022170022 HUỲNH TẤN THANH Nam 27/06/1999 Tỉnh Tiền Giang Kinh 17CDAV
64 3022170102 TRẦN THỊ HỒNG LONG Nữ 20/04/1995 Tỉnh Bình Định Kinh 17CDAV
65 3022178006 PHẠM THỊ DUYÊN Nữ 21/03/1999 Tỉnh Thanh Hóa Kinh 17CDAV
66 3022177007 LƯƠNG NHỰT THANH Nữ 17/07/1999 Tỉnh Long An Kinh 17CDAV
67 3022170096 VÕ THỊ MỘNG Nữ 21/01/1999 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh 17CDAV
68 3022170079 HỒ HÀ HƯƠNG GIANG Nữ 13/08/1999 TP. Hồ Chí Minh Kinh 17CDAV
69 3022177012 TRƯƠNG NGỌC ÁNH Nữ 05/08/1999 TP. Hồ Chí Minh Kinh 17CDAV
70 3022170098 PHẠM HUỲNH LAN VY Nữ 28/05/1999 Tỉnh Tiền Giang Kinh 17CDAV
71 3022170090 NGÔ THỊ THỦY TIÊN Nữ 04/08/1999 Tỉnh Bến Tre Kinh 17CDAV
72 3022170103 PHAN THỊ THU AN Nữ 16/07/1999 Tỉnh Long An Kinh 17CDAV
73 3022177010 NGUYỄN THỊ DẠ THẢO Nữ 25/12/1999 Tỉnh Thừa Thiên - Huế Kinh 17CDAV
74 3022170086 NGUYỄN XUÂN CẢNH Nam 12/09/1991 Tỉnh Quảng Nam Kinh 17CDAV
75 3022178004 LÊ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 25/04/1999 Tỉnh Bình Thuận Kinh 17CDAV
76 3022170001 LƯU DUY THÁI Nam 28/07/1996 TP. Hồ Chí Minh Kinh 17CDAV
77 3022178001 LÊ THỊ THU HIỀN Nữ 10/10/1999 TP. Hồ Chí Minh Kinh 17CDAV
78 3022173014 TỐNG MỸ LINH Nữ 14/12/1999 Tỉnh Bình Phước Kinh 17CDAV
79 3022170089 NGUYỄN NGỌC LOAN Nữ 03/02/1999 TP. Hồ Chí Minh Kinh 17CDAV
80 3022170101 TRƯƠNG THỊ THANH NGÂN Nữ 03/08/1999 Tỉnh Đắk Lắk Kinh 17CDAV
81 3022177008 VŨ GIA BẢO Nam 20/04/1999 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 17CDAV
82 3022170087 NGUYỄN HUỆ MẪN Nữ 17/07/1999 Tỉnh Tiền Giang Tiếng Anh_CD 17CDAV
83 3022170009 NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC Nam 30/04/1998 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 17CDAV
84 3022173018 Kiều Thanh Thảo Nữ 25/07/1999 Tỉnh Long An Tiếng Anh_CD 17CDAV
85 3022170010 TRẦN NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nữ 02/12/1998 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 17CDAV
86 3022177002 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 08/10/1999 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 17CDAV
87 3022181494 Phạm Trường An Nam 19/11/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV1
88 3022181626 Lê Phương Anh Nữ 14/10/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV1
89 3022181493 Võ Ngọc Trâm Anh Nữ 27/09/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV1
90 3022181660 Trần Lê Quỳnh Giao Nữ 18/03/2000 Tỉnh Bình Dương Tiếng Anh_CD 18CDAV1
91 3022181519 Đỗ Thị Mỹ Hằng Nữ 02/06/2000 Tỉnh Bình Phước Tiếng Anh_CD 18CDAV1
92 3022181013 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 10/10/2000 Tỉnh Bình Định Tiếng Anh_CD 18CDAV1
93 3022181293 Hồ Thị Quỳnh Mai Nữ 10/06/2000 Tỉnh Tiền Giang Tiếng Anh_CD 18CDAV1
94 3022180633 Phạm Hoàng My Nữ 16/09/2000 Tỉnh Quảng Ngãi Tiếng Anh_CD 18CDAV1
95 3022181520 Nguyễn Ý Nhi Nữ 15/11/2000 Tỉnh Bình Định Tiếng Anh_CD 18CDAV1
96 3022181719 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 09/11/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV1
97 3022181731 Phạm Ngọc Mai Phương Nữ 19/03/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV1
98 3022181888 Nguyễn Việt Quang Nam 06/08/1998 Tỉnh Long An Tiếng Anh_CD 18CDAV1
99 3022181747 Nguyễn Vũ Ngọc Quỳnh Nữ 21/11/1999 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV1
100 3022181481 Văn Ngọc Hoài Thương Nữ 24/09/2000 Tỉnh Đồng Nai Tiếng Anh_CD 18CDAV1
101 3022180875 Trần Thị Bích Thủy Nữ 01/07/2000 Tỉnh Bình Định Tiếng Anh_CD 18CDAV1
102 3022182185 Huỳnh Thị Minh Trâm Nữ 02/04/2000 Tỉnh Bình Định Tiếng Anh_CD 18CDAV1
103 3022181436 Phan Quỳnh Trâm Nữ 13/08/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV1
104 3022181949 Võ Huyền Trân Nữ 04/12/1999 Tỉnh Bình Thuận Tiếng Anh_CD 18CDAV1
105 3022182165 Nguyễn Thị Hương Trang Nữ 27/10/2000 Tỉnh Đắk Lắk Tiếng Anh_CD 18CDAV1
106 3022181622 Đặng Ngọc Tuyền Nữ 21/02/2000 Tỉnh Tây Ninh Tiếng Anh_CD 18CDAV1
107 3022180724 Nguyễn Ngọc Phượng Tuyền Nữ 02/05/2000 Tỉnh Tây Ninh Tiếng Anh_CD 18CDAV1
108 3022180455 Lê Thị Ngọc Vạn Nữ 13/02/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV1
109 3022182186 Trần Thị Thúy An Nữ 26/12/2000 Tỉnh Long An Tiếng Anh_CD 18CDAV2
110 3022182442 Nguyễn Huy Cận Nam 07/04/2000 Tỉnh Kiên Giang Tiếng Anh_CD 18CDAV2
111 3022182354 Liễu Đặng Ngọc Duyên Nữ 13/05/2000 Tỉnh Cà Mau Tiếng Anh_CD 18CDAV2
112 3022182083 Nguyễn Thị Hương Duyên Nữ 21/05/2000 Tỉnh Kiên Giang Tiếng Anh_CD 18CDAV2
113 3022182436 Lê Thị Cẩm Giang Nữ 22/09/2000 Tỉnh Quảng Ngãi Tiếng Anh_CD 18CDAV2
114 3022182135 Lê Thị Huỳnh Giao Nữ 29/10/2000 Tỉnh Tiền Giang Tiếng Anh_CD 18CDAV2
115 3022182540 Lê Thúy Hằng Nữ 27/03/2000 Tỉnh Quảng Ngãi Tiếng Anh_CD 18CDAV2
116 3022181108 Đinh Ngọc Kiều Khanh Nữ 18/05/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
117 3022182513 Phạm Nguyễn Anh Kiệt Nam 20/02/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
118 3022182116 Trần Thị Hồng Lam Nữ 9/11/2000 Tỉnh Long An Tiếng Anh_CD 18CDAV2
119 3022182219 Phạm Nguyễn Thùy Linh Nữ 18/05/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
120 3022184173 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 20/09/2000 Tỉnh Bình Định Tiếng Anh_CD 18CDAV2
121 3022180849 Võ Hồ Hoàng Mai Nữ 06/05/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
122 3022184287 Đào Trà My Nữ 24/10/2000 Tỉnh Bình Định Tiếng Anh_CD 18CDAV2
123 3022181775 Trần Thị Ngọc Ngà Nữ 03/12/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
124 3022182364 Nguyễn Lê Tuyết Nghi Nữ 29/11/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
125 3022182104 Trần Thị Chí Nhân Nữ 06/05/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
126 3022182321 Lê Tuấn Phát Nam 10/06/2000 Tỉnh Hậu Giang Tiếng Anh_CD 18CDAV2
127 3022182568 Võ Hồng Phú Nữ 10/02/2000 Tỉnh Tây Ninh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
128 3022182583 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh Nữ 25/12/2000 Tỉnh Tiền Giang Tiếng Anh_CD 18CDAV2
129 3022182534 Nguyễn Văn Thắng Nam 06/04/2000 Tỉnh Kiên Giang Tiếng Anh_CD 18CDAV2
130 3022181982 Nguyễn Chí Thanh Nam 23/02/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
131 3022182134 Võ Ngọc Phương Thảo Nữ 18/04/1999 Tỉnh Bến Tre Tiếng Anh_CD 18CDAV2
132 3022181486 Võ Nguyễn Thị Hồng Thương Nữ 02/12/2000 Tỉnh Vĩnh Phúc Tiếng Anh_CD 18CDAV2
133 3022182504 Nguyễn Thuận Hải Tiên Nữ 15/07/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
134 3022182008 Đinh Thị Thu Trang Nữ 24/09/2000 Tỉnh Đắk Lắk Tiếng Anh_CD 18CDAV2
135 3022184201 Lê Hoài Trang Nữ 23/03/2000 Tỉnh Bình Định Tiếng Anh_CD 18CDAV2
136 3022182612 Phạm Thị Tuyết Trinh Nữ 02/05/2000 Tỉnh Bình Định Tiếng Anh_CD 18CDAV2
137 3022182312 Trương Ngọc Cẩm Nữ 10/02/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
138 3022184373

Lê Trần Thanh

Vy Nữ 18/01/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
139 3022182444 Lưu Thị Thanh Vy Nữ 27/02/2000 TP. Hồ Chí Minh Tiếng Anh_CD 18CDAV2
140 3022182061 Lê Thị Kiều Xuân Nữ 20/07/1999 Tỉnh Đồng Tháp Tiếng Anh_CD 18CDAV2
141 3022180083 Phạm Thị Mỹ Yên Nữ 07/09/1999 Tỉnh Quảng Ngãi Tiếng Anh_CD 18CDAV2